top of page
LOVE TO PRAY.jpg

Thích cầu
nguyện

Đăng ký nhận tài liệu cầu nguyện qua email

Tài liu cu nguyn

Xin Thiên Chúa ban cho chúng ta hồng ân cao cả là tinh thần chuyển cầu, tinh thần cầu nguyện và nài xin, tinh thần yêu mến Thiên Chúa và yêu người.

 

“Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” Giăng 3:16

Cầu Nguyện Lời

Khi bước đi trong tình yêu thương, chúng ta thực hiện một trong những điều răn lớn nhất. Chúng ta hãy cầu nguyện để các quốc gia sẽ bước đi trong tình yêu thương. Dưới đây là những câu Kinh Thánh giúp chúng ta cầu nguyện.

 1. Lạy Chúa, chúng con yêu thương nhau là vì Chúa ở trong chúng con. (1 Giăng 4:12)

 2. Chúng con yêu vì Chúa đã yêu chúng con trước. (1 Giăng 4:19)

 3. Cảm ơn Ngài vì tình yêu của Ngài đã đổ vào lòng chúng con qua Đức Thánh Linh của Ngài. (Rô-ma 5:5)

 4. Chúng con bén rễ và đặt nền tảng trong tình yêu của Ngài. (Ê-phê-sô 3:17)

 5. Cảm ơn Chúa vì đã ban cho chúng con tinh thần mạnh mẽ, TÌNH YÊU và trí óc minh mẫn. (2 Ti-mô-thê 1:7)

 6. Hôm nay, chúng con mặc lấy tình yêu của Chúa, tình yêu gắn kết mọi thứ trong sự hòa hợp hoàn hảo. (Cô-lô-se 3:14)

 7. Lạy Chúa, xin giúp chúng con yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ bách hại chúng con. (Ma-thi-ơ 5:44)

 8. Lạy Chúa, chúng con cầu nguyện rằng tất cả những gì chúng con làm sẽ được thực hiện vì tinh thần yêu thương. (1 Cô-rinh-tô 16:14)

 9. Xin đổ đầy chúng con tình yêu của Ngài để chúng con có tình yêu tha thiết nồng nàn dành cho nhau, vì tình yêu che đậy vô số tội lỗi. (1 Phi-e-rơ 4:8)

 10. Lạy Chúa, xin giúp chúng con gia tăng và tràn đầy tình yêu thương nhau và cho mọi người. (1 Tê-sa-lô-ni-ca 3:12)

 11. Lạy Chúa, xin giúp chúng con noi gương Ngài trong bước đi yêu thương với người khác. (Ê-phê-sô 5:1)

 12. Cầu mong tình yêu của chúng ta dành cho người khác là chân thành. (Rô-ma 12:9)

 13. Lạy Chúa, xin giúp chúng con bày tỏ tình yêu của Ngài bằng sự kiên nhẫn và nhân từ. (1 Cô-rinh-tô 13:4)

 14. Xin giúp chúng con yêu thương người khác như Chúa đã yêu thương chúng con. (Giăng 15:12)

 15. Lạy Chúa, xin cho mọi người nhận ra chúng con là môn đệ của Ngài vì tình yêu thương chúng con dành cho nhau. (Giăng 13:35)

 16. Lạy Chúa, Ngài là tình yêu. Xin giúp chúng con suy ngẫm rằng chúng con biết Ngài vì tình yêu của chúng con. (1 Giăng 4:8)

 17. Cảm ơn Cha vì đã yêu thương chúng con đến nỗi ban Con Cha để cứu rỗi chúng con. (Giăng 3:16)

 18. Lạy Chúa, cảm ơn Ngài vì không gì có thể tách chúng con ra khỏi tình yêu của Ngài thể hiện trong Chúa Giê-xu Christ. (Rô-ma 8:38-39)

Week 1

Tuần 1

1. Tình yêu cho đi


Thiên Chúa là tình yêu. Anh ấy không có lòng ích kỷ; Bản chất của anh ấy là cho đi. Ngài đã ban Chúa Giêsu cho chúng ta. Tội lỗi đã cướp đi thế giới tình yêu; nó làm cho con người trở nên ích kỷ. Sự ích kỷ không thể yêu thương; nó buộc tội. Khi A-đam và Ê-va phạm tội, họ tập trung vào bản ngã. Họ biết mình đã sai lầm khi nhìn thấy mình khỏa thân. Thay vì thừa nhận tội lỗi của mình, họ cố gắng đổ lỗi.

 

Chúa Giêsu đã đến thế gian và cho nhân loại thấy tình yêu là gì. Ngài đã sống một cuộc đời yêu thương kẻ thù của mình và chết cái chết vì tình yêu. Ngài bước đi trong tình yêu, và khi Ngài ra đi, Ngài ban cho chúng ta Thánh Linh trong Ngài – Thánh Linh Tình Yêu. Chúa Giêsu nói: “Như Thầy đã yêu thương các con, các con cũng phải yêu thương nhau”.

 

“Cứ dấu này mọi người sẽ nhận biết các con là môn đệ Ta, đó là các con yêu thương nhau.” Giăng 13:35

 

2. Tinh thần tình yêu

 • Khi chúng ta nhận được Thánh Linh Tình Yêu—tâm trí, trái tim và bản chất của Chúa—chúng ta thấy những điều kỳ diệu xung quanh mình. Chúng ta sẽ không phải tìm kiếm phép lạ.

 

 • Hãy tìm kiếm Thần Tình Yêu, và phần còn lại sẽ theo sau. Chúng ta phải cam kết dành thời gian với Chúa hàng ngày và tìm kiếm Vương quốc tình yêu, hòa bình và công chính của Ngài.

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, xin đổ đầy chúng con tình yêu của Chúa một lần nữa. Xin giúp chúng con yêu thương như Chúa. Amen.

 

3. Thích cầu nguyện


Khi có thói quen chờ đợi Chúa hàng ngày, Ngài lấp đầy chúng ta, chúng ta mang theo sự hiện diện của Ngài mọi lúc mọi nơi. Sự hiện diện của Ngài, Thần Khí Tình Yêu trong chúng ta, sẽ thay đổi những người xung quanh chúng ta. Đó là sức mạnh mà chúng tôi mong muốn. Sức mạnh của tình yêu không chỉ là cầu nguyện cho tai nghe và mắt thấy. Kinh Thánh nói nếu không có tình yêu thương thì chúng ta không có gì cả. Ngay cả khi chúng ta hiến thân xác mình để đốt hoặc có tất cả niềm tin vào thế gian, điều đó chẳng có ý nghĩa gì nếu không có tình yêu của Ngài.

 

“Nếu tôi nói được các thứ tiếng của loài người và thiên thần, mà không có tình yêu thương, thì tôi sẽ như tiếng kèn đồng hay tiếng chũm chọe vang dội.” 1 Cô-rinh-tô 13:1

 

4. Cầu nguyện cho thế giới


Hãy dành thời gian và cầu nguyện rằng các quốc gia sẽ bước đi trong tình yêu thương.

Week 2

Tuần 2

1. Thiên Chúa là Tình Yêu


Chúng ta được rửa tội bằng Chúa Thánh Thần, Thần Khí Tình Yêu. Ngài là Thánh Thần của Chúa Giêsu hoạt động trong chúng ta. Ngài là Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Thiên Chúa là tình yêu. Đức Thánh Linh chính là đặc tính của Đức Chúa Trời – đó là tình yêu.

 

Lời Chúa là ngọn đèn rọi trong lòng chúng ta để kiểm tra tư tưởng của chúng ta. Chúa Giêsu, Ngôi Lời và Chúa Thánh Thần dò xét tấm lòng chúng ta và kiểm tra mọi việc chúng ta làm để xem liệu nó có được thực hiện vì tình yêu thương hay không. Hàng ngày chúng ta nên tìm cách để được tràn đầy Chúa Thánh Thần, Thần Khí Tình Yêu. Càng có Đức Thánh Linh, chúng ta càng trở nên yêu thương hơn.

 

“Tình yêu của Thiên Chúa đã đổ vào tâm hồn chúng ta qua Chúa Thánh Thần, Đấng đã được ban cho chúng ta.” Rô-ma 5:5

 

 

2. Bước đi trong tình yêu

 

 • Khi bước đi trong tình yêu thương, chúng ta tự động bước đi trong Thánh Linh.

 

 • Nhiều người tập trung vào những gì họ nói và cách họ hành động bề ngoài, nhưng trái tim họ lại đối lập với những gì họ nói và làm. Chúng ta cần cầu xin Chúa dò xét tấm lòng mình và chỉ cho chúng ta thấy tấm lòng và hành động của chúng ta không phù hợp ở đâu, nơi nào chúng ta không phù hợp với ý muốn của Ngài.

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, xin hãy dò xét tâm hồn chúng con và chỉ cho chúng con nơi nào chúng con cần bước đi trong tình yêu thương. Hãy lấp đầy các quốc gia bằng tình yêu của Ngài. Amen.

 

 

3. Thích cầu nguyện


Chúng ta cầu nguyện cho mọi người như thế nào? Giống như Esther đã làm. Esther sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình. Cô ấy không bước vào phòng ngai vàng, vung vẩy sức nặng của mình và bảo nhà vua phải làm gì. Esther bước đi trong sợ hãi và run rẩy, tin tưởng vào tình yêu của nhà vua dành cho mình. Cô phải tin tưởng anh. Tương tự như vậy, với tinh thần khiêm nhường, chúng ta đến gần ngai Thiên Chúa, cầu thay cho người khác.

 

Chúng ta không vung tay chỉ trích người khác hoặc Chúa, bảo Ngài cách đối phó với họ. Không, chúng tôi cầu thay cho mọi người với sự giúp đỡ của Thần Tình Yêu, Chúa Thánh Thần. Thần Tình Yêu cầu thay cho mọi người và những người thân yêu khác với chúng ta. Tương tự như vậy, Thánh Linh cũng giúp chúng ta trong sự yếu đuối của mình.

 

“Vì chúng ta không biết phải cầu nguyện điều gì cho đúng, nhưng chính Đức Thánh Linh sẽ cầu thay cho chúng ta bằng những tiếng thở than không thể diễn tả bằng lời.” Rô-ma 8:26

 

4. Cầu nguyện cho thế giới


Hãy dành thời gian và cầu nguyện rằng các quốc gia sẽ bước đi trong tình yêu thương.

Week 3

Tuần 3

1. Chọn yêu


Chúng ta chọn bước đi trong tình yêu thương vì chúng ta đã chọn sự hiện diện của Chúa. Khi chúng ta dành thời gian ở trước sự hiện diện của Chúa, Ngài đổ đầy vào chúng ta quyền năng và tình yêu của Ngài, và chúng ta nhận được sự hiện diện của Ngài ở mọi nơi chúng ta đến. Chúa Giêsu là gương mẫu của chúng ta về việc bước đi trong tình yêu thương.

 

Chúa Giêsu đi đến đâu Ngài cũng chạm đến đời sống con người vì Ngài ở trong quyền năng của Thiên Chúa và quyền năng của Thiên Chúa ở trong Ngài. Ngài ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời và sự hiện diện của Đức Chúa Trời ở trong Ngài. Ngài ở trong tình yêu của Đức Chúa Trời, và tình yêu của Đức Chúa Trời ở trong Ngài. Ông ở trong sự vui mừng của Chúa, và niềm vui của Chúa ở trong Ngài. Ông ở trong đức tin của Đức Chúa Trời, và đức tin của Đức Chúa Trời ở trong Ngài.

 

“...ngay cả Đức Giêsu Nazareth, Thiên Chúa đã xức dầu cho Người bằng Chúa Thánh Thần và quyền năng: Người đã đi khắp nơi làm việc thiện và chữa lành tất cả những người bị ma quỷ áp bức; vì Thiên Chúa đã ở cùng ông.” Công vụ 10:38

 

 

2. Yêu Chúa

 

 • Kinh thánh nói rằng chúng ta được biệt riêng cho Đức Thánh Linh và Đức Chúa Trời, và bông trái của Thánh Linh là tình yêu thương. Yêu Chúa là cách tốt nhất để học cách yêu. Chúng ta có yêu mến Ngài đủ để chờ đợi Ngài lấp đầy chúng ta bằng chính Ngài, bằng tình yêu của Ngài không?

 

 • Xin Chúa giúp chúng ta mỗi ngày yên lặng chờ đợi Ngài—không phải cho chính mình mà cho người khác. Chúng ta phải cầu xin Ngài chỉ cho chúng ta thấy những lĩnh vực nào trong cuộc sống mà tình yêu của chúng ta đã nguội lạnh.

 

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, xin giúp chúng con hiểu được chiều cao và chiều sâu tình yêu Chúa dành cho chúng con và cho người khác. Amen.

 

 

3. Thích cầu nguyện


Chúa Giêsu đã chết để con người có được sự sống đời đời. Chúng ta có sứ mệnh trên trái đất là dẫn dắt mọi người đến với Chúa và yêu thương họ. Khi một linh hồn được cứu, không phải chúng ta làm công việc đó. Đó là Chúa Thánh Thần; đó là quyền năng của Chúa. Xin Thiên Chúa ban cho chúng ta hồng ân cao cả là tinh thần chuyển cầu, tinh thần cầu nguyện và nài xin, tinh thần yêu mến Thiên Chúa và yêu người.

 

“Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” Giăng 3:16

 

 

4. Cầu nguyện cho thế giới


Hãy dành thời gian và cầu nguyện rằng các quốc gia sẽ bước đi trong tình yêu thương.

Week 4

Tuần 4

1. Bắt nguồn từ tình yêu


Kinh Thánh dạy chúng ta phải bén rễ trong tình yêu thương. Khi chúng ta đâm rễ sâu trong Chúa Giêsu Kitô, cuộc đời chúng ta thuộc về Ngài. Chúng ta không còn nhân cách nữa; chúng ta có nhân cách của Chúa Giêsu. Suy nghĩ của mình. Tâm trí của anh ấy. Cảm xúc của anh ấy.

 

Bắt nguồn từ tình yêu, chúng ta là một cái cây luôn xanh tươi. Bắt rễ sâu trong Chúa Giêsu, chúng ta sẽ đứng vững trong giông bão và chống chọi với mọi thời kỳ và hoàn cảnh vì cuộc sống của chúng ta thuộc về Ngài.

 

“…để Chúa Kitô ngự trong lòng anh em qua đức tin của anh em. Và nguyện cầu bạn đã đâm rễ [sâu] và đặt nền tảng trong tình yêu thương [chắc chắn]…” Ê-phê-sô 3:17

 

 

2. Tràn đầy tình yêu

 

 • Kinh Thánh nói cây tốt không thể sinh trái xấu. Thế giới sẽ biết đến chúng tôi qua thành quả của chúng tôi.

 

 • Tình yêu và sự bình an có nổi bật trong mọi hoàn cảnh không? Khi điều gì đó khủng khiếp xảy ra, chúng ta bình yên hay hoảng loạn như bao người khác? Nếu có tin xấu hoặc ai đó bị ngược đãi, chúng ta có tham gia vào việc buôn chuyện không?

 

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, xin giúp chúng con sinh hoa trái phù hợp với một đời sống tràn đầy tình yêu của Chúa. Amen.

 

3. Thích cầu nguyện


Cầu nguyện không phải là tùy chọn; đó là một mệnh lệnh bắt buộc từ Chúa. Kẻ thù muốn vượt qua và tiêu diệt mọi thứ thuộc về Thiên Chúa. Có một tinh thần phản Kitô trên thế giới. Các tôn giáo sai lầm muốn tiếp quản. Chúng tôi có sức mạnh. Chúng tôi có thẩm quyền. Chúng ta cũng có trách nhiệm trở thành ngôi nhà cầu nguyện. Chúng ta được kêu gọi trở thành những viên đá sống – một ngôi nhà thiêng liêng. Ngôi nhà thiêng liêng đó là ngôi nhà cầu nguyện. “Ngài phán cùng họ rằng: Kinh thánh chép: Nhà ta sẽ gọi là nhà cầu nguyện; nhưng các ngươi đã biến nó thành hang trộm cướp.” Ma-thi-ơ 21:13

 

“…Anh em cũng như những viên đá sống, được xây nên nhà thiêng liêng, làm chức tế lễ thánh, đặng dâng của lễ thiêng liêng, qua Đức Chúa Giê-su Christ, đẹp lòng Đức Chúa Trời.” 1 Phi-e-rơ 2:5

 

 

4. Cầu nguyện cho thế giới


Hãy dành thời gian và cầu nguyện rằng các quốc gia sẽ bước đi trong tình yêu thương.

Week 5

Tuần 5

​1. Yêu mọi khoảnh khắc


Mỗi khoảnh khắc Chúa ban cho chúng ta đều quan trọng. Điều quan trọng là chúng ta làm gì, chúng ta nghĩ gì, chúng ta sử dụng thời gian như thế nào và chúng ta đối xử với mọi người như thế nào. Điều quan trọng là chúng ta có bao nhiêu Lời bên trong mình. Có mười cô trinh nữ, năm cô khôn và năm cô dại. Các trinh nữ khôn ngoan tràn đầy Lời Chúa và lời cầu nguyện. Họ yêu thương mọi người, giúp đỡ mọi người và họ đã nghĩ trước. Họ để cho Chúa Thánh Thần hoạt động trong lòng họ, thanh tẩy tấm lòng và tâm hồn họ.

 

Lựa chọn bước đi trong tình yêu không hề dễ dàng, tha thứ không hề dễ dàng và buông bỏ không hề dễ dàng nhưng đó là điều khôn ngoan.

 

“Khi ấy, Nước Trời sẽ giống như chuyện mười cô trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể. Trong số đó có năm người dại và năm người khôn. Vì khi những kẻ dại cầm đèn thì không đem dầu theo, nhưng những người khôn mang đèn theo bình dầu.” Ma-thi-ơ 25:1-4

 

 

2. Hãy cứ yêu

 

 • Tâm hồn chúng ta phải được đặt nền tảng trong tình yêu ngây thơ, trong sáng, không tì vết.

 

 • Chúng ta phải bước đi trong tình yêu của Chúa Giêsu mỗi ngày. Trong bước đi của chúng ta, chúng ta sẽ trải qua sự tổn thương và sự phản bội. Đó là cách mà Sa-tan cố gắng làm bại hoại tấm lòng của chúng ta. Chúng ta phải cầu xin Chúa chỉ cho chúng ta xem có ai chúng ta cần tha thứ không và rồi cầu nguyện cho những người đó.

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, xin giúp chúng con khôn ngoan trong các mối quan hệ. Xin hãy chỉ cho chúng con biết chúng con cần tha thứ ở đâu. Amen.

 

3. Thích cầu nguyện


Nếu chúng ta muốn cầu nguyện trong quyền năng và muốn Đức Chúa Trời tuôn đổ Thánh Linh Ngài trong quyền năng, chúng ta phải giao ước với Đức Chúa Trời. Chúng ta dâng cuộc đời mình cho Thiên Chúa và bước vào giao ước nơi chúng ta hứa sẽ yêu bằng một tình yêu thiên đàng. “Lạy Chúa, chúng con sẽ yêu thương anh chị em mình như Chúa đã truyền cho chúng con yêu thương người lân cận.” Đó là về việc trở thành tôi tớ của tình yêu.

 

“Vì Con Người đến không phải để được phục vụ nhưng để phục vụ người khác và hiến mạng sống làm giá chuộc nhiều người.” Ma-thi-ơ 20:28

 

4. Cầu nguyện cho thế giới


Hãy dành thời gian và cầu nguyện rằng các quốc gia sẽ bước đi trong tình yêu thương.

bottom of page