top of page
WE ARE ONE.jpg

Chúng ta là một

Đăng ký nhận tài liệu cầu nguyện qua email

Tài liu cu nguyn

Hiệp nhất với Chúa là suy nghĩ như Chúa và làm những gì Ngài làm. Ngài muốn chúng ta nhìn mọi người qua đôi mắt của Ngài. Thiên Chúa là tình yêu; Anh ấy không cay đắng, hằn học hay đầy hận thù. Khi chúng ta cầu nguyện và kiêng ăn, Chúa sẽ tiết lộ những điều không giống Ngài vì Ngài muốn chúng ta trở nên một với Ngài. Khi chúng ta hợp nhất với Chúa, Ngài có thể hành động trong và qua chúng ta. Thế thì có sức mạnh.

“Quả thật, ta nói cùng các ngươi, Con chẳng tự mình làm việc gì được, ngoại trừ điều Ngài thấy Cha làm; vì mọi việc Ngài làm, Con cũng làm y như vậy.” Giăng 5:19

Cầu Nguyện Lời

Chúng ta sẽ đạt được rất nhiều thành tựu ở các quốc gia khi chúng ta bước đi trong sự đoàn kết với anh chị em của mình. Dưới đây là một số câu Kinh Thánh giúp chúng ta cầu nguyện cho sự hiệp nhất giữa các quốc gia.

 1. Lạy Chúa, Ngài là Thiên Chúa hiệp nhất. (Ê-phê-sô 1:10)

 2. Cảm ơn Ngài vì chúng con là con cái Ngài và trong Ngài chúng con là một. (Ga-la-ti 3:26-28)

 3. Lạy Chúa, cảm ơn Ngài vì tất cả chúng con đều là chi thể của thân thể Đấng Christ. (Rô-ma 12:4-5)

 4. Lạy Chúa, có sức mạnh trong sự đoàn kết. (Lê-vi ký 26:7-8; Phục truyền luật lệ ký 32:30)

 5. Tình yêu của Chúa hiệp nhất chúng con và giúp chúng con bước đi trong sự hòa hợp hoàn hảo với nhau. (Cô-lô-se 3:13-14)

 6. Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con vì đã để cho sự ghen tuông và cãi vã gây mất đoàn kết trong mối quan hệ của chúng con với người khác. (1 Cô-rinh-tô 3:3)

 7. Chúng con ăn năn và cầu xin sự tha thứ của Ngài khi chúng con coi thường người khác. (Rô-ma 12:16)

 8. Lạy Chúa, xin giúp chúng con tha thứ và bước đi trong tình yêu thương và hiệp nhất với anh chị em chúng con. (Ê-phê-sô 4:32)

 9. Lời Chúa nói rằng Chúa ban phước lành cho sự hiệp nhất. Chúng ta cầu nguyện rằng sự đoàn kết sẽ tràn ngập đất nước này. (Thi Thiên 133:1-3)

 10. Lạy Chúa, xin giúp chúng con có lòng thương xót và cảm thông với anh chị em để không có sự chia rẽ. (1 Phi-e-rơ 3:8)

 11. Lạy Chúa, xin giúp chúng con hiệp nhất nên một thân thể. (Các quan xét 20:11)

 12. Lạy Chúa, xin giúp chúng con bước đi trong sự đồng lòng với nhau và tránh những bất đồng không cần thiết. (1 Cô-rinh-tô 1:10)

 13. Lạy Chúa, xin giúp chúng con chống lại mọi lý lẽ dại dột phá vỡ sự hiệp nhất. (2 Ti-mô-thê 2:23-24)

 14. Lạy Chúa, xin giúp chúng con sống hiền lành, khiêm nhường với mọi người và không nói xấu. (Tít 3:1-2)

 15. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con tâm trí của Đấng Christ để chúng con có thể nhìn người khác như Ngài nhìn họ. (Rô-ma 15:5-7)

 16. Lạy Chúa, cảm ơn Ngài vì Ngài đã nghe lời cầu nguyện của chúng con khi chúng con cầu nguyện và đồng lòng cho sự hiệp nhất giữa các quốc gia. (Ma-thi-ơ 18:19-20)

 17. Lạy Chúa, xin giúp con cái Ngài liên tục cầu nguyện cùng nhau. (Công vụ 1:14)

Week 1

Tuần 1

1. Tách ảnh


Áp-ra-ham đưa cháu trai là Lót đi cùng mình trong một cuộc hành trình dài. Trong khi Lót ở dưới sự che phủ của Áp-ra-ham, ông được ban phước dồi dào. Một cuộc tranh chấp về đất đai nảy sinh và xung đột xảy ra trong gia đình Áp-ra-ham. Thay vì bước đi trong sự hiệp nhất, họ lại chia rẽ và chia rẽ; mỗi người đi theo con đường của mình.

 

Dù Lót đã chọn vùng đất màu mỡ và bỏ lại Áp-ra-ham với sa mạc đầy đá, Lót đã đánh mất mọi phước lành và trở nên cơ cực. Sự bất hòa chia rẽ các quốc gia, gia đình và cá nhân. Nó đã xảy ra trong Kinh thánh và vẫn còn xảy ra cho đến ngày nay. Giáo Hội là gia đình của Thiên Chúa và Satan gây chia rẽ giữa chúng ta. Tuy nhiên, Chúa có nước đi cuối cùng. Khi chúng ta bước đi trong Thánh Linh, Đức Chúa Trời sẽ hiệp nhất chúng ta một cách siêu nhiên.

 

“Thật tuyệt vời và vui vẻ biết bao khi anh em sống hòa thuận với nhau!” Thi Thiên 133:1

 

 

2. “Hòa bình” trong một cái kén

 •  

 • Là con cái Chúa, chúng ta sẽ gặp phải xung đột, chia rẽ và xung đột. Cách chúng ta giải quyết nó tạo nên sự khác biệt. Chúng tôi là những người kiến ​​tạo hòa bình. Nếu chúng ta cố gắng giữ mồm giữ miệng hoặc bị khiêu khích gây ra xung đột, chúng ta phải đến với Chúa và làm lành với Ngài để chúng ta có thể bước đi trong bình an trở lại.

 

 • Chúng ta phải tự hỏi mình những câu hỏi này: Chúng ta có phải là người của hoà bình không? Chúng ta có chống lại xung đột không? Chúng ta có hiệp nhất với anh chị em chúng ta trong Chúa Kitô không?

 

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, xin giúp chúng con trở thành những người xây dựng hòa bình chống lại xung đột. Chúng ta cầu nguyện rằng các quốc gia sẽ bước đi trong sự đoàn kết. Amen.

 

3. Hợp nhất với Chúa


Đôi khi, chúng ta có cảm giác như mọi thứ đang leo thang khi chúng ta kiêng ăn và cầu nguyện. Đó là vì Chúa đang giải quyết những vấn đề trong cuộc sống của chúng ta có thể gây ra sự mất đoàn kết. Chúng ta có thể nghĩ rằng không có gì sai trái với bạn bè, một mối quan hệ cụ thể, mối quan hệ kinh doanh hoặc cách chúng ta xử lý một tình huống với con cái, nhưng Chúa lại nhìn mọi việc theo cách khác.

 

“Tuy nhiên loại này không trừ được bằng cách cầu nguyện và kiêng ăn.” Ma-thi-ơ 17:21

 

4. Cầu nguyện cho thế giới


Hãy dành thời gian sang một bên và cầu nguyện cho sự đoàn kết giữa các quốc gia.

Week 2

Tuần 2

1. Phản ánh hình ảnh của Chúa


Hiệp nhất với Chúa là suy nghĩ như Chúa và làm những gì Ngài làm. Ngài muốn chúng ta nhìn mọi người qua đôi mắt của Ngài. Thiên Chúa là tình yêu; Anh ấy không cay đắng, hằn học hay đầy hận thù. Khi chúng ta cầu nguyện và kiêng ăn, Chúa sẽ tiết lộ những điều không giống Ngài vì Ngài muốn chúng ta trở nên một với Ngài. Khi chúng ta hợp nhất với Chúa, Ngài có thể hành động trong và qua chúng ta. Thế thì có sức mạnh.

 

Thiên Chúa muốn sự hiệp nhất trong hôn nhân, gia đình và trong Giáo hội. Chúng ta không thể trở thành một nếu chúng ta vẫn còn những ý tưởng, cảm xúc, hận thù, cay đắng, định kiến ​​và truyền thống. Khi chúng ta đặt nó xuống, chúng ta trở nên đồng lòng với Ngài và suy nghĩ giống như Ngài.

 

“Quả thật, ta nói cùng các ngươi, Con chẳng tự mình làm việc gì được, ngoại trừ điều Ngài thấy Cha làm; vì mọi việc Ngài làm, Con cũng làm y như vậy.” Giăng 5:19

 

 

2. Điều gì đó để suy ngẫm

 

 • Chúng ta có thể nghĩ rằng mình ổn, nhưng rồi điều gì đó xảy ra khiến chúng ta khó chịu hoặc khó chịu. Khi chúng ta cầu nguyện, Chúa có thể ghi nhớ những điều này. Khi chúng ta tìm kiếm và thanh tẩy tâm hồn mình, Chúa kết hợp chúng ta với chính Ngài.

 

 • Khi đó chúng ta sẽ đồng lòng và Ngài có thể sử dụng chúng ta vì sự vinh hiển của Ngài. Ngài có thể sử dụng chúng ta trong thị trấn, thành phố, đất nước và chính phủ của chúng ta—bởi vì họ sẽ nhìn thấy một tinh thần khác. Họ sẽ nhìn thấy Thánh Thần Tình Yêu chứ không phải hận thù.

 

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, xin thanh tẩy tâm hồn chúng con và hiệp nhất chúng con với anh chị em chúng con. Xin giúp các quốc gia đoàn kết và bước đi trong tình yêu thương, không bất hòa. Amen.

 

3. Hợp nhất với Chúa


Cầu nguyện là một lối sống nhất quán đồng ý với Chúa, bước đi trong uy quyền và sự thống trị đó. Lời cầu nguyện thay thế và lấn át những gì đang chi phối lĩnh vực tâm linh. Lời cầu nguyện giải phóng các tầng trời, các thiên thần và Thánh Linh của Đức Chúa Trời chuyển động. Khi cõi trời đó tham gia, vinh quang sẽ thay đổi tâm trí và tấm lòng.

 

“Chúc tụng danh vinh hiển của Ngài mãi mãi: và nguyện toàn thể trái đất tràn ngập vinh quang Ngài; Amen và Amen.” Thi Thiên 72:19

 

4. Cầu nguyện cho thế giới


Hãy dành thời gian sang một bên và cầu nguyện cho sự đoàn kết giữa các quốc gia.

Week 3

Tuần 3

1. Một tâm trí


Chúa Giêsu truyền lệnh cho các môn đệ tập trung tại Phòng Tiệc Ly. Khi họ tập hợp lại, họ ở trong sự thống nhất. Có sự thống nhất giữa trái tim, khối óc và không có xung đột. Không có chuyện ngồi lê đôi mách, bất mãn hay tội lỗi vì họ kính sợ Chúa.

 

Sau khi Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết, Ngài đã mở trí cho họ hiểu Lời Ngài và nhận lãnh Chúa Thánh Thần.

 

“Và khi ngày Lễ Ngũ Tuần đã đến, tất cả họ đều đồng lòng ở một nơi. Bỗng từ trời phát ra một tiếng động như tiếng gió thổi ào ào, đầy khắp căn nhà nơi họ đang ngồi.” Công Vụ 2:1-2

 

2. Một trái tim

 

 • Không có sự ích kỷ trong Phòng Tiệc Ly. Họ không ngại chia sẻ hay chăm sóc lẫn nhau. Họ có một mục tiêu, một tâm trí, đó là tìm kiếm Nước Thiên Chúa. Không có ý định hay động cơ nào khác; họ không muốn gì khác ngoài Nước Thiên Chúa và quyền năng của Thiên Chúa.

 

 • Trong Phòng Tiệc Ly đó, chúng ta phải dẹp bỏ sự bất hòa và hận thù.

 

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, chúng con ăn năn ở chỗ chúng con đã để xảy ra sự chia rẽ trong lòng. Lạy Chúa, xin giải phóng tinh thần đoàn kết trong dân tộc chúng con. Amen.

 

3. Hợp nhất với Chúa


Cầu nguyện là nguồn sức mạnh của Thiên Chúa. Chúng ta cần phải là một dân tộc cầu nguyện để không trở thành một dân tộc yếu đuối. Kinh thánh nói rằng các sứ đồ đã tận tâm cầu nguyện. Chúa Giêsu đã cho. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi Người đã ban tặng. Các sứ đồ đã cho. Sống theo lối sống cầu nguyện là một sự hy sinh—trở thành một hội thánh cầu nguyện là một sự hy sinh.

 

“Xin Đức Chúa Trời hay nhịn nhục và an ủi ban cho anh em có tinh thần đồng lòng với nhau, theo Chúa Giê-su Christ, để anh em một lòng một miệng tôn vinh Đức Chúa Trời, Cha của Chúa chúng ta là Đức Chúa Giê-su Christ.” Rô-ma 15:5-6

4. Cầu nguyện cho thế giới


Hãy dành thời gian sang một bên và cầu nguyện cho sự đoàn kết giữa các quốc gia.

bottom of page